Μάθημα #2: Αλγοριθμική Σκέψη

Αυτό είναι το δεύτερο μάθημα από ένα σύνολο 8 μαθημάτων στον τομέα της Αλγοριθμικής Σκέψης. Στα προηγούμενα μαθήματα, είδαμε τι είναι η «Λογική Σκέψη». Σε αυτό το μάθημα, προσεγγίζουμε την έννοια της «Αλγοριθμικής Σκέψης».

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *