Μάθημα#1: Λογική Σκέψη

Αυτό είναι το πρώτο μάθημα από ένα σύνολο 8 μαθημάτων στον τομέα της Αλγοριθμικής Σκέψης. Αυτά τα μαθήματα έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ KA2 που ονομάζεται «Αλγοριθμική Σκέψη για Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Μεταναστών».

Ο τίτλος αυτού του μαθήματος ονομάζεται «Λογική Σκέψη».

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *