Μάθημα#3: Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων

Στο μάθημα θα μιλήσουμε για τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Στα προηγούμενα μαθήματα, είδαμε τι είναι η «Λογική και αλγοριθμική σκέψη». Σε αυτό το μάθημα, προσεγγίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *