Μάθημα#4: Πρότυπα και Γενικότητα

Σε αυτό το μάθημα, θα μιλήσουμε για τα μοτίβα και τη γενίκευση της λύσης ενός προβλήματος. Αυτή είναι η συνέχεια του μαθήματος Επίλυση προβλημάτων. Η αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην πραγματικότητα περιλαμβάνει περισσότερα από την απλή εύρεση λύσης. Μόλις βρούμε μια λύση, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια για τη βελτίωσή της βρίσκοντας τρόπους να την κάνουμε πιο ισχυρή. Η αναγνώριση και η εκμετάλλευση προτύπων είναι ένα κρίσιμο πρώιμο βήμα σε αυτή τη διαδικασία.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *