Μάθημα#7: Αξιολόγηση Λύσης

Τα κατάφερες. Αναλύσατε το πρόβλημα, το χωρίσατε σε κομμάτια και καταλήξατε σε ένα σχέδιο λύσης, το οποίο στη συνέχεια εφαρμόσατε, δοκιμάσατε και διορθώνετε. Έχεις κάτι που λειτουργεί. Λοιπόν, τελειώσατε, σωστά;

Λοιπόν, όχι ακριβώς. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει μόνο και μόνο επειδή έχετε μια λύση. Προτού μπορέσετε πραγματικά να ολοκληρώσετε, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε παράγει μια καλή λύση. Πρέπει να αξιολογήσετε την ποιότητά του

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *