Μάθημα#8: Μελέτη Περίπτωσης (Σύνδρομο)

Αυτό το μάθημα αφορά μια προσέγγιση του πραγματικού προβλήματος, που περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός αλγορίθμου. Η υπόθεση αφορά το «Κλειδωμένο Σύνδρομο – LiS».

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *